Puugid on ka koertele ohtlikud

Kevadel ärkavad koos tärkava loodusega ka puugid, kes võivad olla mitmete ohtlike
haiguste kandjaiks.

Puukide ohtlikkusest inimese tervisele on palju räägitud. Selles ei kahtle enam ilmselt
keegi, et inimesed peavad ennast puukide eest kaitsma, kuna puugid siirutavad ohtlikke

nakkushaigusi. Paraku ei ole puukide kahjuliku mõju eest kaitstud ka lemmikloomad, eriti

ohtlikud on puugid koertele.

Euroopas on puukide poolt enimlevitatud haigusteks borrelioos, babesioos, erlihhioos ja

anaplasmoos. Need haigused on ebatüüpilise kliinilise pildi tõttu sageli aladiagnoositud

ning seetõttu ka ebapiisavalt ravitud, põhjustades koertele tõsiseid tervisekahjustusi. Nii

näiteks on koertel borrelioosi esmasteks tunnusteks palavik ja loidus, hilisemas haiguse

järgus tekib koertel sageli longe ning kujunevad välja neerude-, südame- ja

maksakahjustused. Kuna need esmased tunnused ei ole iseloomulikud ainult sellele

haigusele, vaid võivad esineda enamike nakkushaiguste puhul, jääb borrelioos haiguse

algjärgus sageli diagnoosimata. Varase ja õige diagnoosita ei ole aga võimalik valida õiget

ravi ning seda piisavalt vara alustada. Hilisemas haiguse järgus alustatud ravi aga ei

pruugi anda oodatud tulemust ning koeral võib tekkida tõsine tervisekahjustus.

Olge alati oma loomade tervise suhtes tähelepanelik. Kui märkate, et lemmiku tervis ei ole

päris korras, ei tasu ootama jääda, et äkki läheb ise paremaks ja probleem laheneb

iseenesest, vaid alati pidada nõu oma loomaarstiga. Mida varem haiguse põhjus leitakse,

seda efektiivsem on ravi ja looma tervis saab kiiremini korda.

Kasutage puugitõrjevahendit!

Kliima on pidevas muutmises ja varem vaid soojades regioonides parasiteerinud puugid
on levimas põhjapoolsematele aladele, tuues endaga kaasa ka haigustekitajad, mida

koertele siirutada. Puukide poolt siirutatud haigused levivad aina laialdasemalt ning meil

tuleb oma lemmikuid nende rünnaku eest kaitsta. Kõige efektiivsem vahend oma

lemmikute kaitseks puukide poolt siirutatavate haiguste eest on profülaktika. Puukide

hammustusi tuleb ennetada ning neilt tuleb võtta võimalus koeri nakatada, sest kui puuk

on ennast juba looma naha külge kinnitanud, on tal ka võimalus haigustekitaja koerale üle

kanda.

Parim viis puugid ja nende poolt siirutatavad haigused oma koerast eemal hoida, on

kasutada sobivat puugitõrjevahendit. Soovitav on kasutada preparaati, mis toimiks puuke

peletavalt, ega laseks puukidel koera nahale kinnituda. Kui puugid ei saa looma nahale

kinnituda, ei saa nad ka haigustekitajaid üle kanda ning koerad ei haigestu nendesse

ohtlikesse haigustesse.

Sobiva puugitõrjevahendi valimisel tuleb arvestada ka seda, et loomale manustatav

preparaadi doos oleks õige. Seda just eriti täpilahuseid kasutades, kuna nende puhul on

doosid jagatud eraldi tuubikestesse looma kehakaalu arvestades. Kui manustada

soovitatud doosist väiksem kogus, ei ole see mitte kokkuhoid, vaid ravim ei toimi piisavalt

efektiivselt ning selle toime kestab lubatust vähem. Kuna enamus veterinaarravimeid

doseeritakse vastavalt lemmiklooma kehakaalule, on väga kasulik oma lemmiklooma

kaalu teada. Kui te seda ei tea, tuleks looma aeg-ajalt kaaluda ning siis saate koos

loomaarstiga alati valida sobivaima preparaadi selle õiges doosis. Alati tuleb

tähelepanelikult uurida ka ravimiga kaasasolevat pakendi infolehte ning kasutada ravimit

vastavalt juhendile.

Aktiivsed juba varakult

Puugid muutuvad aktiivseks siis, kui keskmiseks ööpäevaseks temperatuuriks on +5
ning just kevade saabumine on nende rünnaku alguse märgiks. Puukide rünnaku

ennetamine on oluline ka seetõttu, et kui puuk on juba nahale kinnitunud, võib puugi

eemaldamise käigus sattuda osa puugi nakatunud sisust looma organismi ning loom võib

nakatuda eluohtlikku haigusesse. Kui siiski juhtub, et jääte puugitõrje tegemisega hiljaks

või on vaatamata tõrjele puugil õnnestunud lemmiklooma nahale kinnituda, pole soovitav

teda käsitsi eemaldada, vaid kasutada spetsiaalset abivahendit. Puuki ei tohi enne

eemaldamist kindlasti õliga ega alkoholiga ega üldse mitte millegagi häirida, vaid proovida

ta elusana ja ilma teda pigistamata kätte saada. Samuti tuleks kinnitunud puugid nahast

eemaldada võimalikult kiiresti, sest nii vähendame nakkuse ülekandumise ohtu puugilt

loomale. Pärast jalutuskäike õues on soovitav oma lemmikloom alati üle vaadata ja

puukide leidmisel need kiiresti eemaldada.

Kuid nagu eelpool juba mainitud, on parimaks kaitseks profülaktika ning puukide nahale

kinnitumise ärahoidmine. Oluline meeles pidada, et alati tuleb ühe pere kõikidele

lemmikloomadele teha parasiiditõrjet üheaegselt. Nii on vastulöök parasiitidele tugevam

ning lemmikloomad ning ka kõik teised pereliikmed paremini kaitstud.

oC

Tekst: Liina Laaneoja, loomaarst